Z hasičské kroniky

Sbor dobrovolných hasičů v Otaslavicích byla založen roku 1886 společně pro Dolní i Horní Otaslavice. Sídlo měl v Dolních Otaslavicích. Téhož roku byla přivezena nová ruční čtyřkolová stříkačka od firmy Smékal v Čechách pod Kosířem. Prvním náčelníkem se stal Jan Kopa, který byl za záchranu šesti dítek z hořícího domu v roce 1890 dekorován následujícího roku stříbrným záslužným křížem.

Jan Kopa

Jan Kopa - první náčelník otaslavských hasičů

Zpět